Kontakt

Komunitní centrum z. s. p. o.

Vedoucí a správce komunitního centra: 

Jiří Štorek

Tel. č.: 605 118 185

email: kctrstenice@seznam.cz


Otevírací doba: po telefonické domluvě

Adresa: Trstěnice 238, 569 57


Správce, farář: 
Jiří Štorek, tel.č: 606 592 120

Zájmové sdružení Komunitní centrum Trstěnice z.s.p.o. tvoří dva subjekty: Římskokatolická farnost Trstěnice a Obec Trstěnice. Veškerá komunikace je ale vedena skrz vedoucí KCT.

 

Máte-li dotazy k provozu KCT, kontaktuje nás rovnou: 

Vytvořte si webové stránky zdarma!